Gasen i toppen
Sedan naturgas kom till Göteborg 1988 har Göran Andersson haft fullt upp. Efter att ha arbetat med gas under många år åt några av Sveriges största leverantörer bestämde han sig för drygt ett år sedan att starta eget, Gasteknik Väst.
Naturgas är relativt nytt i Sverige och har vuxit till en stor industri i. Göran blev under mitten av 80-talet involverad i naturgas och har sedan dess arbetat med gasinstallationer. Då kompetensen saknades i Sverige utbildade han sig utomlands, bland annat i Holland, och var redan då i bräschen inom området. Sedan dess har industrin bara vuxit. I och med att Vattenfall slutade med pellets och gasol så öppnade sig en marknad även för mindre aktörer på marknaden.

Idag har Göran sitt eget företag som utför besiktningar och kontroller av alla slags gasinstallationer. Han har slutit avtal med Trollhättan Energi och står idag för beredskap för uppgradering och befintliga installationer och även de nya tankstationer som börjar dyka upp. Biogas blir allt vanligare som bränsle i bilar och Göran tror att i framtiden kommer det att bli än vanligare. Framförallt så satsar kommuner och landsting på ett mer miljövänligt alternativ.
- Biobränsle till bilar är en marknad som växer oerhört mycket, menar Göran.

Framtiden ser ljus ut för Gasteknik Väst. Idag är Många projekt är på gång, bland annat i Dalsland där bönderna ska starta sin egen rötning. I Göteborg besiktigar och kontrollerar han brännarstationer, både små och stora anläggningar. Eftersom alla gasinstallationer måste kontrolleras så är det viktigt att anläggningarna ses över.
- Det är inte alla installationer som är CE-godkända, så det är ju extra viktigt att man kontrollerar dem, säger Göran.


Gasteknik Väst

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0303-89160


Email:
Tel: 0303-89160

Adress:
Gasteknik Väst
Slottervägen 1
44495 Ödsmål

| 13 SENASTE FÖRETAGEN